Την 1η Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Cy e-Invoicing for local authorities», δηλαδή η ηλεκτρονική τιμολόγηση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF – Connecting Europe Facility).
Ως «ηλεκτρονικό» ορίζεται το τιμολόγιο το οποίο έχει εκδοθεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε δομημένη ηλεκτρονική μορφή, κι όχι απλώς σε ένα PDF αρχείο, more..